FAQ

HomeFAQ

Salaris

Betaaldata 2023:

03-02-2023

03-03-2023

31-03-2023

28-04-2023

26-05-2023

23-06-2023

21-07-2023

18-08-2023

15-09-2023

13-10-2023

10-11-2023

08-12-2023

22-12-2023 extra betaling ivm feestdagen

05-01-2024

Het vakantiegeld wordt in mei betaald als je werkt volgens de CAO van de NBBU en de ABU. Het vakantiegeld krijg je een keer per jaar automatisch op je rekening gestort.

Op basis van je weekloon wordt uitgerekend wat je netto overhoudt. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal factoren, zoals het aantal uren dat je werkt. In Nederland moeten werknemers meer belasting betalen naarmate ze meer verdienen (progressief belastingsysteem). Ga je meer werken, dan houd je dus per uur netto minder over, terwijl het bruto-uurloon hetzelfde blijft.

Als uitzendkracht bouw je jouw reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen, kort verzuim en vakantiegeld per gewerkt uur op. Als je dienstverband eindigt, worden alle opgebouwde reserveringen in een keer uitgekeerd.

Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende vrije dagen hebt opgebouwd. Als je volgens de ABU CAO werkzaam bent, spaar je 16 2/3 uur vakantieuren op per maand op als je fulltime werkt. Werk je volgens de NBBU CAO dan spaar je twee 16 vakantieuren per maand op als je fulltime werkt. Op je loonstrook en in het webportaal kun je zien hoeveel je hebt opgebouwd. Je moet deze doorbetaling overigens wel zelf aanvragen bij jouw intermediair.

Vanaf 30 maart 2015 wordt iedereen beloond volgens beloningsregeling van de opdrachtgever, zgn inlenersbeloning. Het uurloon wordt per opdracht vastgesteld. Je krijgt het salaris, de toeslagen, periodieken, vergoedingen en eventuele adv/atv die de opdrachtgever ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vind je in de ABU-CAO voor Uitzendkrachten. Deze is te downloaden via ABU-CAO.

Het uurloon wordt per opdracht vastgesteld. Je krijgt het salaris, de toeslagen, periodieken, vergoedingen en eventuele adv/atv die de opdrachtgever ook aan zijn eigen medewerkers in dezelfde functie betaalt. Meer informatie over de salarissystematiek vind je in de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Deze is te downloaden via NBBU-cao.

Elke keer dat je salaris krijgt uitbetaald, wordt er ook een loonstrook gemaakt. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend, vermeld. Bovendien kun je lezen hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan belastingen en premies sociale verzekeringen op het loon is ingehouden. Ten slotte wordt op de loonspecificatie aangegeven welk (bruto)bedrag je hebt opgebouwd aan vakantiebijslag, kort verzuim en hoeveel vakantiedagen je hebt gespaard. HelloFlex People verstuurt geen loonstroken, je kunt je loonstrook terugvinden in je beveiligde digitale dossier in HelloFlex.

Vergoedingen

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het betalen van reiskostenvergoedingen. Jouw intermediair, Helloflex People en/of de opdrachtgever zijn dan ook niet verplicht om je reiskosten te vergoeden. In veel cao’s liggen bepalingen over een reiskostenregeling vast. Sommige opdrachtgevers geven hun werknemers een standaard reiskostenvergoeding. Andere vergoeden de kosten van bus, trein en tram. Als je werkt op basis van inlenersbeloning, ontvang je als uitzendkracht de kostenvergoedingen van het bedrijf waar je op dat moment werkt, voor zover Helloflex People deze kostenvergoedingen netto mag uitkeren en de kostenvergoedingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie.

Hoeveel reiskostenvergoeding krijg ik voor woon-werkverkeer?
De vergoeding is afhankelijk van de afstand van jouw huis naar het werk. De werkgever kan voor iedere kilometer die de werknemer aflegt 19 eurocent belastingvrij vergoeden, ongeacht het vervoermiddel dat deze gebruikt. Ook komen vaste vergoedingen per dag voor. Op jouw uitzendbevestiging staat óf je een reiskostenvergoeding krijgt en hoe hoog deze dan is.

Als is afgesproken dat je een reiskostenvergoeding krijgt die is gebaseerd op het openbaar vervoer, moet je de originele trein-, tram-, buskaarten goed bewaren. Deze moet je met je wekelijkse declaratieformulier inleveren bij jouw intermediair. Pas daarna krijg je ze uitbetaald. Als je een vaste vergoeding per dag of een km-vergoeding krijgt, dan hoef je de kaartjes niet te bewaren.

Welke vergoeding krijg ik als ik voor mijn werk moet reizen?
Als je op verzoek van de opdrachtgever je eigen auto gebruikt voor de uitoefening van je werkzaamheden mag een werkgever daarvoor kilometervergoeding betalen. Voorwaarde is wel dat je nauwkeurig het aantal gereden kilometers, de adressen van de bezochte bedrijven en de data bijhoudt. De vergoeding bedraagt 19 eurocent netto per kilometer.

HelloFlex People Verzuim

Naast de verzuimbegeleiding bij ziekte ondersteunen wij je ook bij een eventueel re-integratietraject. Dit doen we onder de naam HelloFlex WorkForce. Het is in ieders belang dat de jij op een prettige manier terugkeert in het arbeidsproces. Met elkaar zorgen we voor een kwalitatief en duurzaam re-integratieproces. 

 

Onze recruiter stelt samen met jou en de verzuimcoördinator jouw Curriculum Vitae en profiel op. In het profiel staat exact beschreven wat de benutbare mogelijkheden zijn en het opbouwschema. Indien jij niet meer kan terugkeren in je vakgebied, kun je de TalentIndicator van MatchQ invullenBij de TalentIndicator word je niet beoordeeld op wie je bent, maar op wat je doet. Je krijgt inzicht in het intrinsieke gedrag dat moeilijk ontwikkelbaar is en ontwikkelbaar gedrag dat bestaat uit vaardigheden die je kunt aanleren.