HelloFlex People

Eigenrisicodragerschap verzuim: wat is het, wat is belangrijk bij deze keuze & welke financiële verplichtingen horen erbij?

Bij het managen van een bedrijf kom je soms voor complexe keuzes te staan. Een van deze complexe keuzes kan zijn of je kiest voor eigenrisicodragerschap verzuim. Maar wat betekent dit precies en wat zijn de belangrijke factoren bij deze keuze? Ook goed om te weten: Welke financiële verplichtingen komen kijken bij deze keuze? In dit artikel vertellen we alles over het concept van eigenrisicodragerschap verzuim en welke financiële verplichtingen erbij komen kijken.

Wat is eigenrisicodragerschap bij verzuim?

Laten we beginnen met het uitleggen van het begrip eigenrisicodragerschap verzuim. Eigenrisicodragerschap voor het verzuim betekent dat je als werkgever zelf de kosten draagt voor de loondoorbetaling bij ziekte van je werknemers. In andere woorden: wanneer een werknemer ziek is, blijf je alsnog het salaris betalen. Je bent dan niet meer verzekerd via het UWV, maar draagt zelf het risico. Dat betekent dat je de uitkeringen aan zieke werknemers voor je eigen rekening neemt.

Waarom zou je eigenrisicodragerschap overwegen?

Er zijn meerdere redenen waarom je eigenrisicodragerschap zou kunnen overwegen. Ten eerste biedt het de mogelijkheid om kosten te besparen. De premies voor een verzuimverzekering via het UWV kunnen hoog zijn, zeker voor bedrijven met een laag ziekteverzuim kan het financieel aantrekkelijk zijn om zelf het risico te dragen.

Ook biedt eigenrisicodragerschap meer controle en invloed op het re-integratieproces. Als werkgever heb je dan directer contact met je zieke werknemers en kun je meer maatwerk bieden in de begeleiding. Je bent niet afhankelijk van de procedures en protocollen van een externe verzekeraar, zo kun je dus flexibeler inspelen op de individuele situatie van je werknemers. 

Als laatste kan een overweging zijn dat je als eigenrisicodrager een sterkere prikkel hebt om te investeren in preventie en een gezonde werkomgeving. Als de kosten van verzuim direct voor je eigen rekening komen, dan loont het extra om te zorgen dat je werknemers gezond en inzetbaar blijven.

Wat is belangrijk bij deze keuze?

Bij het overwegen van eigenrisicodragerschap bij verzuim, zijn er verschillende factoren die je moet meewegen. Ten eerste, de financiële stabiliteit van je bedrijf. Kun je het risico financieel aan om zelf de kosten te dragen als een werknemer langdurig uitvalt door ziekte?

Ten tweede, de gezondheid en de leeftijd van je werknemers. Als je werknemers voornamelijk jong en gezond zijn, is de kans kleiner dat ze langdurig uitvallen door ziekte. Daardoor kan het minder risicovol zijn om voor eigenrisicodragerschap te kiezen.

Ook speelt je verzuimbeleid en je mogelijkheden om werknemers te re-integreren een rol. Als je een goed beleid hebt om verzuim te voorkomen, beperken en effectieve re-integratie mogelijkheden, dan kan dat het risico van langdurige uitval verlagen.

Welke financiële verplichtingen horen erbij?

Als eigenrisicodrager ben je financieel verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte. Dit betekent dat je verplicht bent om het loon van je zieke werknemers door te betalen, meestal voor een periode van twee jaar. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de kosten van re-integratie. Je moet dus investeren in maatregelen om je zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, zoals het inschakelen van een bedrijfsarts of het aanpassen van de werkplek. Daar komt nog bij dat je als eigenrisicodrager zelf de verzuimbegeleiding en re-integratie moet regelen. Dat kan extra kosten met zich meebrengen, bijvoorbeeld als je hiervoor een externe partij inschakelt.

Eigenrisicodragerschap verzuim is een complexe keuze die zorgvuldig overwogen moet worden. Het kan financieel voordelig zijn als je het risico goed kunt dragen en effectief kunt beheersen. Maar het brengt ook extra verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Zorg dus dat je goed geïnformeerd bent voordat je deze stap zet.