Transitievergoeding

Wat is transitievergoeding?

Wanneer een werknemer ontslagen wordt, dient hij of zij een transitievergoeding te krijgen. Deze transitievergoeding is bedoeld voor omscholing en/of cursussen om aantrekkelijker te worden voor de arbeidsmarkt en zo de overstap naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding is van toepassing op zowel vaste en tijdelijke werknemers als op uitzendkrachten. Dus ja, ook uitzendorganisaties moeten rekening houden met de transitievergoeding!

Wanneer heeft een werknemer recht op transitievergoeding?

  • De werknemer is 24 maanden of langer in dienst geweest
  • Het initiatief om het dienstverband te beëindigen of het contract niet te verlengen ligt bij de werkgever
  • De arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege ernstig verwijtbaar handelen door of nalatigheid van de werkgever

Wanneer krijgt een werknemer geen transitievergoeding?
De werknemer heeft geen recht op transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door zijn of haar eigen ernstig verwijtbare gedrag of door eigen nalatigheid, of omdat hij of zij een gelijkwaardig aanbod tot contractverlenging heeft afgewezen. In dit soort gevallen mag je er namelijk vanuit gaan dat het contract niet wordt verlengd op initiatief van de werknemer. Ook wanneer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt is heeft de werknemer geen recht op transitievergoeding.

Als werkgever ben je ook geen transitievergoeding verschuldigd als je na einde (tijdelijk) contract de werknemer direct een contract aanbiedt welke binnen 6 maanden na laatste werkdag in gaat.

Hoe transitievergoeding berekenen?
Je kunt de transitievergoeding nu berekenen aan de hand van het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst,

  • Per volledig half jaar tot tien jaar in dienst, wordt 1/6 maandsalaris aan vergoeding betaald
  • Per volledig half jaar na tien jaar in dienst, wordt 1/4 maandsalaris aan vergoeding betaald
  • De vergoeding is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 81.000. Behalve als de werknemer meer dan € 81.000 per jaar verdient, dan is de vergoeding gelijk aan het jaarsalaris

Van belang is verder dat de transitievergoeding ook wordt berekend over vaste looncomponenten, zoals bijvoorbeeld vakantiegeld. Daarnaast is het goed om te beseffen dat het per volledig half jaar geldt. Gedeeltes van een half jaar leveren géén transitievergoeding op.

Verwachte wijziging van de transitievergoeding 1 januari 2020.

Mogelijke wetswijzigingen Wet Arbeidsmarkt in Balans.
De belangrijkste wetswijziging met betrekking tot de transitievergoeding is dat het recht op de vergoeding al ontstaat vanaf de eerste werkdag.

Per 1 april 2020 zal er tevens een compensatieregeling transitievergoeding van toepassing zijn. Met deze wet en de regeling worden drempels weggenomen voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen.

Administratieve werkzaamheden uitbesteden?
Als intermediair wil je je tijd volledig kunnen besteden aan het vinden van het juiste personeel voor je opdrachtgevers en het zoeken van passende functies voor kandidaten. Maar die administratieve rompslomp slokt een groot deel van je tijd op. Transitievergoeding berekenen, facturen versturen, urenadministratie, contractbeheer… zou het niet mooi zijn als je dat soort administratieve werkzaamheden gewoon kon uitbesteden? Wel, dat kan met HelloFlex People!

HelloFlex People neemt alle administratieve werkzaamheden uit handen van de aangesloten intermediair en volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de wet &regelgeving. Hierdoor kan de intermediair zijn/haar volledige focus richten op de corebusiness, searchen/plaatsen van werkzoekenden.
HelloFlex People heeft er bewust voor gekozen om de transitievergoeding NIET op te nemen in haar kostprijs. De reden hiervan is dat de intermediair, die kort cyclische plaatsingen realiseert, niet betaalt voor degene die wel kiest voor langdurige plaatsingen.

Wat kan HelloFlex People voor mij betekenen?
Naast het uit handen nemen van alle backoffice werkzaamheden, faciliteert HelloFlex People de aangesloten intermediair softwarepakketten die speciaal zijn ontwikkeld voor uitzendorganisaties. HelloFlex People beschikt over ervaren backoffice specialisten die ondersteuning bieden bij dagelijkse werkprocessen, zoals het berekenen van transitievergoedingen, beheren van arbeidscontracten,verwerking van gewerkte uren tot loon en facturen en specialist mbt wet&regelgeving/CAO vraagstukken urenadministratie.

Ja, ik wil meer weten over de backoffice services van HelloFlex!

Contact opnemenGeef een reactie

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed