HelloFlex People

“Onze branche staat voor grote veranderingen”

Minister Karien van Gennip van SZW zal binnenkort een wetsvoorstel presenteren over het uitzendregime en de verplichte certificering van uitzendondernemingen. Deze wetgeving heeft volgens ABU-voorzitter Sieto de Leeuw en directeur Jurriën Koops een grote impact op de branche. Het nieuwe wetsvoorstel komt voort uit het regeerakkoord, het rapport-Roemer en het MLT-advies van de Sociaal-Economische Raad. Het verplichte certificeringssysteem verandert de regels om deel te mogen nemen aan de sector, terwijl de wetgeving rond het uitzendregime de regels van de sector zelf verandert. Naar verwachting wordt in juli duidelijk wat er precies verandert aan het uitzendregime.

Het nieuwe certificeringssysteem, dat vanaf 1 januari 2025 van kracht wordt, vervangt het private certificeringsssysteem van SNA door een publiek-privaat systeem onder verantwoordelijkheid van de overheid. Uitzenders moeten gecertificeerd zijn om arbeid ter beschikking te kunnen stellen en ook inleners mogen alleen nog zakendoen met gecertificeerde uitzenders. Niet voldoen aan de eisen resulteert in boetes.

Het nieuwe systeem stelt extra voorwaarden, zoals het storten van een waarborgsom van honderdduizend euro, een verklaring omtrent gedrag en controle op juiste loonbetaling. Ook gecertificeerde uitzenders en de juiste informatie moeten verstrekken over betaling en arbeidsvoorwaarden.

ABU steunt de richting van de verplichte certificering, maar benadrukt dat steun van de uitzendsector en sociale partners nodig is. Een effectieve handhaving door de overheid is essentieel voor het behalen van de gewenste resultaten. De ABU roept uitzenders en opdrachtgever op om nu al actie te ondernemen om misstanden aan te pakken, in lijn met de aanbevelingen van de commissie-roemer.

Bron: ABU