HelloFlex People

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding van privacyrechten
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties
  • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals¬†de bevoegdheid¬†om¬†boetes¬†tot 20 miljoen euro¬†op te leggen

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Op 4 mei 2016 is de AVG gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De AVG is 20 dagen na deze publicatie in werking getreden. Maar de AVG is pas vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Er zit dus een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Let op: tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

Daadwerkelijk ervoor zorgen dat we klaar zijn voor de AVG en ook netjes voldoen aan alle nieuwe en strengere privacyregels, stelt de ABU de Handreiking met do’s & don’ts voor de omgang met persoonsgegevens onder de AVG beschikbaar. Deze kun je op onze website downloaden.

[bron: Autoriteiten persoonsgegevens en ABU]