HelloFlex People

Wetsvoorstel verplichte certificering voor advies naar de Raad van State

Vanaf 1 januari 2025 is het verplicht voor alle uitzend- en payrollondernemingen om te beschikken over een wettelijk certificaat. Dit certificaat dient vóór 1 augustus 2024 te worden aangevraagd.

 

De Ministerraad heeft deze week ingestemd met het wetsvoorstel en het is nu ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Dit is de laatste stap in het proces voordat het wetsvoorstel in het voorjaar wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

 

In de komende periode zal het Ministerie van SZW, in overleg met de sociale partners, het normenkader en de regelgeving verder uitwerken. De ABU blijft nauw betrokken bij dit proces.

 

De ABU organiseert in januari een online voorlichtingsbijeenkomst voor haar leden. De uitnodiging met meer informatie zal volgende week worden verstuurd.

Bron: ABU