HelloFlex People

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans, de brug tussen flex en vast

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flex moet verkleinen; oftewel het moet zorgen voor een betere balans op de arbeidsmarkt. De nieuwe wet is bedoeld om het voor de werkgever aantrekkelijker te maken om (flex)medewerkers een vast contract te geven. Het “gat” moet gedicht worden tussen vast en flex. Dat betekent dat het vaste contract iets flexibeler moet worden, door bijvoorbeeld het mogelijk te maken dat het makkelijker ontbonden kan worden. En de flexibele contracten moeten vaster worden door bepalingen aan oproepcontracten toe te voegen. Naast bovenstaande worden er ook o.a. maatregelen getroffen inzake transitievergoeding, de ketenbepaling en de WW premie.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is al enige tijd een heet hangijzer in Den Haag. Een kort overzicht:

31 januari 2019
WAB besproken in de Tweede Kamer. Er zijn veel vragen gesteld en verschillende amendementen (voorstellen tot wijziging) ingediend.

5 februari 2019
WAB met enkele aanpassingen aangenomen door de Tweede Kamer. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de voorbereidingen die HelloFlex People aan het treffen zijn.

12 maart 2019
Nu is het aan de Eerste Kamer om de wet officieel goed te keuren. De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt op 12 maart 2019 een deskundigenbijeenkomst over het wetsvoorstel. Conclusie: Slechts 1 van de 9 deskundigen vindt het een goed plan de WAB in te voeren. De overigen vinden het te voorbarig; WAB is een ‘reparatie’ van de wet “Werk en Zekerheid” en de evaluatie van deze wet heeft nog niet eens plaatsgevonden (november 2019).

19 maart 2019
Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie vindt plaats. Na dit schriftelijk voorbereidend onderzoek volgt de plenaire behandeling.

1 april 2019
Publicatie van het onderzoekverslag Eerste Kamer.

28 mei 2019
Plenaire behandeling. De Eerste Kamer kan het voorstel alleen aannemen of verwerpen. Wijzigingen of verbeteringen (amendementen) kunnen niet worden voorgesteld.

 

Is de Wet Arbeidsmarkt in Balans nog niet helemaal duidelijk voor je?
Lees onderstaande artikelen voor de meest actuele insights over de WAB.

https://www.flexnieuws.nl/nieuws/eerste-kamer-en-wet-arbeidsmarkt-in-balans/

https://www.flexnieuws.nl/nieuws/gelijke-beloning-prima-maar-wab-doet-geen-recht-aan-realiteit/

https://www.flexnieuws.nl/nieuws/verwachtingen-bij-debat-eerste-kamer-over-de-wet-arbeidsmarkt-in-balans/

https://www.flexnieuws.nl/nieuws/payroll-verdwijnt-helemaal-onder-de-wab/

https://www.flexnieuws.nl/nieuws/ww-premie-en-wet-arbeidsmarkt-in-balans/

https://www.flexnieuws.nl/nieuws/toekomstbestendig-uitzenden-en-payrollen-onder-de-wab/