HelloFlex People

Wat is een uitzendbeding? En wat gaat er veranderen per 1 juli 2023?

De uitzendbranche is een dynamische branche waar veranderingen snel en onverwachts kunnen plaatsvinden. Het is daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de branche, vooral als het gaat om cao-wijzigingen. Per 1 juli 2023 wordt er weer een wijziging doorgevoerd in de cao. Een van de grootste veranderingen in de cao, heeft betrekking op het uitzendbeding. In dit artikel nemen we je mee in wat een uitzendbeding precies inhoudt en welke veranderingen er doorgevoerd worden per 1 juli 2023. Of je nu een uitzendkracht, een opdrachtgever of een uitzendbureau bent, het is belangrijk om deze veranderingen te weten. We vertellen je hier daarom alles over.

Wat is een uitzendbeding?

Voordat we ingaan op de aanstaande veranderingen, is het goed om te weten wat een uitzendbeding precies is. In de uitzendbranche is een uitzendbeding een speciale bepaling die in de uitzendovereenkomst kan worden opgenomen. Het beding stelt dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als de uitzendkracht ziek wordt of als de opdrachtgever, om welke reden dan ook, de inzet van de uitzendkracht beëindigt. Oftewel, het uitzendbeding zorgt ervoor dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt wanneer de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht aan de opdrachtgever eindigt.

Wijzigingen in het uitzendbeding per 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 zullen er veranderingen plaatsvinden in de cao voor uitzendkrachten, met name wat betreft het uitzendbeding. Tot deze datum eindigde een uitzendovereenkomst met uitzendbeding automatisch bij ziekte of als de opdrachtgever de uitzendkracht niet meer nodig had. Door recente rechterlijke uitspraken en de wens voor meer duidelijkheid en betere arbeidsvoorwaarden, heeft de uitzendsector besloten de huidige regeling te herzien.

Vanaf 1 juli 2023 eindigt een uitzendovereenkomst niet meer automatisch bij een ziekmelding. In plaats daarvan zal de uitzendovereenkomst, net als bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, in principe doorlopen tot de overeengekomen einddatum. Dit is een grote verandering die aanzienlijke gevolgen zal hebben voor zowel uitzendbureaus als uitzendkrachten.

Het einde van rechtswege – wanneer de uitzendovereenkomst eindigt omdat de opdrachtgever de uitzendkracht niet langer wil of kan inlenen – is vanaf 1 juli 2023 niet meer van toepassing bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. Dit betekent dat in het geval van ziekte, de uitzendkracht nog steeds recht heeft op loonbetalingen, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt.

Bovendien heeft de uitzendkracht, ongeacht of de uitzendovereenkomst een uitzendbeding bevat of niet, bij arbeidsongeschiktheid recht op 90% van het loon gedurende de eerste 52 weken en 80% van het loon tijdens de 53ste tot de 104e week. Deze veranderingen zorgen ervoor dat uitzendkrachten een betere bescherming krijgen in het geval van arbeidsongeschiktheid.

De Gevolgen voor Uitzendondernemingen

Deze wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de operationele kosten van uitzendondernemingen. Met de verandering van de regels rond arbeidsongeschiktheid kunnen de kosten voor ziekteverzuim potentieel stijgen. Uitzendbureaus zullen ook de ziektewetuitkering moeten aanvullen als een uitzendkracht in fase A/1-2 ziek uit dienst gaat.

Het is belangrijk dat uitzendbureaus zich voorbereiden op deze wijzigingen om ervoor te zorgen dat ze kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van de cao voor uitzendkrachten. Het is ook essentieel dat uitzendkrachten op de hoogte zijn van deze veranderingen, zodat ze hun rechten en plichten begrijpen. Deze aanstaande wijzigingen zullen niet alleen bijdragen aan een eerlijkere en transparantere uitzendsector, maar ook aan betere arbeidsomstandigheden voor uitzendkrachten.