HelloFlex People

Sectorverloning

Wat is sectorverloning?

Het UWV brengt alle bedrijven in Nederland onder in een fiscale sector. In welke sector een bedrijf valt, wordt onder andere bepaald op basis van de beroepsgroep; zo zorgen ze ervoor dat ‘de vervuiler betaalt.’ Aan de hand van de risico’s voor de betreffende beroepsgroep, bepaalt de UWV de hoogte van de werkgeverspremies die afgedragen moeten worden aan de belastingdienst. Uitzendorganisaties worden in een aparte sector ingedeeld: sector 52. De premies in deze sector zijn relatief hoog, dit om de sociale voorzieningen voor de flexkrachten te beschermen. De nota Premievaststelling sectorfondsen 2019 beschrijft de sectoraal gedifferentieerde premies voor 2019.

Met deze premies betalen werkgevers binnen een sector via het sectorfonds het eerste half jaar van de WW-lasten en een klein stukje Ziektewet- en WGA-staartlasten van eigenrisicodragers. Voor de vaststelling van de premiehoogtes is rekening gehouden met het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Volgens dit wetsvoorstel worden de sectorfondsen, de sectorale vermogens en de sectorfondspremies afgeschaft per 1 januari 2020.

Sector 52

Omdat het huidige sectorpremiefonds niet meer voldoet wil de Belastingdienst een bedrijf in slechts één sector indelen. Maar in vrijwel alle beroepsgroepen werken uitzendkrachten. Als een uitzendorganisatie werknemers van allemaal verschillende beroepsgroepen in dienst heeft, is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Daarom is bepaald dat uitzendorganisaties werknemers van één beroepsgroep mogen onderbrengen in de bijbehorende sector. Voor deze werknemers kunnen dan passende premies worden afgedragen, in plaats van de hogere premies die ze normaal voor sector 52 zouden moeten betalen.

Wetswijziging sectorverloning

Per 1 januari 2020 zal naar verwachting een nieuwe wet worden ingevoerd die bepaald dat uitzendorganisaties die nu gebruik maken van sectorverloning, alleen nog maar in sector 52 mogen verlonen. Nieuwe uitzendorganisaties moeten dat nu al doen, evenals bestaande organisaties die een nieuwe BV willen oprichten. Wanneer een bestaande uitzendorganisatie activiteiten overneemt, zullen zij door de Belastingdienst opnieuw beoordeeld worden alsof het om een nieuwe aanvraag gaat. In dat geval zal de uitzendorganisatie het recht op sectorverloning dus verliezen.

Administratieve verplichtingen uitbesteden?

Transitievergoeding, sectorverloning, privacywetgeving… als uitzendorganisatie wordt je elke dag opnieuw met een heleboel uitdagingen geconfronteerd. Al dat uitzoekwerk en die administratieve werkzaamheden kosten een hoop kostbare tijd; tijd die je liever zou besteden aan bemiddelen tussen werkgevers en werknemers. Maar met HelloFlex People sta je er niet alleen voor! Onze backoffice specialisten kunnen je alle administratieve verplichtingen uit handen nemen.

Waarom HelloFlex People?

Wanneer je ervoor kiest om je administratieve zaken uit te besteden aan HelloFlex People, hoef je geen zorgen meer te maken over sectorverloning, het opstellen van arbeidscontracten, urenlijstjes en andere zaken. Dit creëert niet alleen meer tijd voor jou om je op je kerntaken te focussen, het biedt ook zekerheid; je kunt ervan uit gaan dat alle administratie tijdig en naar behoren verwerkt wordt. En jij kunt zowel je cliënten als je kandidaten beter bedienen!