HelloFlex People

Raad van State brengt kritisch advies uit over het verplichte certificeringsstelsel

Op maandag 3 april heeft de Raad van State een kritisch advies gegeven over het wetsvoorstel betreffende verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De Raad is van mening dat de regering onvoldoende overtuigend heeft aangetoond waarom zij heeft gekozen voor een verplicht certificeringsstelsel in plaats van een vergunningstelsel. Dit is een belangrijk punt van kritiek.

Daarnaast heeft de Raad in zijn advies ook aandacht besteed aan zorgen die eerder zijn geuit. Allereerst is er bezorgdheid over het ongewenste ‘waterbedeffect’ richting zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). ABU heeft de minister vorige week nog opgeroepen om meer vooruitgang te boeken op het gebied van zzp-beleid. Bovendien stelt de Raad een vraag over de effectiviteit van handhaving. Dit is terecht, aangezien het toevoegen van regels niet automatisch leidt tot gedragsverandering.

Om gedragsverandering te bewerkstelligen, moet de kans op overtreding significant worden vergroot. Verder vraagt de Raad om aandacht voor de uitbreiding van de capaciteit van private inspecties in een krappe arbeidsmarkt. Dit is een zorg die ABU zeker deelt.

Hoewel het advies van de Raad van State niet bindend is, weegt het wel zwaar.

Naar aanleiding van dit advies kan de regering wijzigingen aanbrengen in het wetsvoorstel of het ongewijzigd (met een nadere toelichting) aan de Tweede Kamer voorleggen. ABU is nauw betrokken bij de uitwerking van het wetsvoorstel en heeft zonder twijfel gesprekken met het ministerie hierover.

Bron: ABU