HelloFlex People

Privacywetgeving

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er het afgelopen jaar grote veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van privacyregels. De Wet Algemene Verordering Persoonsgegevens, die sinds 25 mei 2018 officieel van kracht is, heeft een grote impact op de werkwijze van organisaties, en dan met name op de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan. Maar weet je ook wat dat betekent voor jouw uitzendbureau? En wat de gevolgen zijn wanneer je niet aan de nieuwe privacywetgeving voldoet?

Wat is de AVG?

De Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die nog uit 1995 stamde en dus sterk verouderd was. De nieuwe wet draait om ‘de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.’

De nieuwe privacywetgeving vereist onder andere dat organisaties expliciet toestemming vragen voor het opslaan van persoonsgegevens. Ook moeten zij gebruikers toegang geven tot de gegevens die zij van hen hebben, en hen de mogelijkheid bieden om deze gegevens aan te passen of te verwijderen – dit noemen we ‘het recht om vergeten te worden’.

Wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor uitzendorganisaties?

Persoonsgegevens van uitzendkrachten mogen sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving uitsluitend nog worden gebruikt voor bemiddeling en verloning van de uitzendkracht. Gegevens die je niet meer gebruikt dienen verwijderd te worden of anoniem worden gemaakt – tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Een uitzendkracht heeft op elk moment het recht om zijn toestemming voor het opslaan en verwerken van zijn persoonsgegevens weer in te trekken.

Op elke categorie uitzendkracht (van kandidaat tot niet langer werkzaam) zijn verschillende regels van toepassing met betrekking tot welke persoonsgegevens wel en niet mogen worden verwerkt, en hoe lang deze bewaard mogen worden. Bovendien zijn alle uitzendbureaus verplicht om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) te laten uitvoeren, en moeten zij nagaan of er een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld dient te worden.

Wat zijn de gevolgen wanneer een uitzendbureau niet aan de AVG voldoet?

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de AVG ligt bij het uitzendbureau. De naleving wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke consequenties wanneer deze instantie constateert dat jouw uitzendbureau niet aan de AVG voldoet. De boetes voor het niet voldoen aan de AVG kunnen oplopen tot wel 4% van je omzet.

Wat kan HelloFlex People voor mij betekenen?

Zoals je kunt lezen is het van essentieel belang om te zorgen dat je uitzendorganisatie aan de nieuwe privacywetgeving voldoet. Dit kost nogal wat tijd en moeite. Bij veel uitzendorganisaties moet de website worden aangepast, wat ook weer gevolgen heeft voor de backoffice. Nu je kandidaten extra rechten hebben, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van hun gegevens, is het ook zaak om dit zo makkelijk mogelijk te maken. Gelukkig sta je er niet alleen voor. HelloFlex People kan alle backoffice werkzaamheden uit handen nemen en jou voorzien van de juiste software om AVG naleving te vergemakkelijken. Om de wet te respecteren zorgen wij ervoor dat we alle regels omtrent de privacywetgeving strak op ons netvlies hebben staan. Bij HelloFlex People hebben we controles in onze processen ingebouwd om aan de strenge regels van AVG te kunnen voldoen.