HelloFlex People

Motie aangenomen: verplichte certificering

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de regering vraagt om bij de uitwerking van een systeem van verplichte certificering eisen rondom integriteit op te nemen en het publiekrechtelijke toezicht te borgen. Dit is in lijn met de wens van de ABU om ondernemers bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel te verplichten om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te dienen waaruit blijkt of er sprake is van een verleden met financiële fraude.