HelloFlex People

Modeteam onderscheidt zich door continuïteit

Hoe het toeleggen op core business activiteiten het verschil kan maken

“We noemen onszelf bewust een inzetbureau,” zegt Ludo Tissingh. Hij heeft Modeteam in 2011 opgericht samen met zijn vrouw Sonja. Modeteam is gespecialiseerd in gekwalificeerd personeel op alle niveaus in de modebranche. Het bedrijf bestaat onder andere uit een trainings- en salesafdelingen.

De modeprofessionals van Modeteam voldoen aan alle kwaliteitseisen en het bedrijf slaagt er in gestaag te groeien in een moeilijke branche. Hoe dat kan? Simpel: door te focussen op kwaliteit! Modeteam heeft zijn backoffice ondergebracht bij HelloFlex People en kan zich daarom volledig focussen op de werving, selectie en plaatsing van zijn modeprofessionals.

In deze case kijken we naar de uitdagingen die Modeteam heeft overwonnen en waar het hen heeft gebracht.

Uitdaging

Binnen de modebranche is er een grote door- en uitstroom van personeel. Mode blijkt een grillige business. Medewerkers zijn moeilijk te binden. Met name de meer gekwalificeerde modeprofessionals kunnen kiezen uit een breed aanbod banen. Na een aantal jaar hebben zij de mogelijkheid om een compleet ander vak te gaan doen – en doen dat dan ook. Deze factoren maken het moeilijk continuïteit aan te leggen in je personeelsbestand. De keuze aan gekwalificeerde medewerkers krimpt terwijl de vraag naar goede medewerkers juist toeneemt. Nu de economie weer aantrekt is de marktwerking nog beter voelbaar. Consumenten besteden meer aan mode en cosmetica. En zoals in de meeste branches, vinden de meeste transacties online plaats. Dat heeft de betekenis van winkelen fundamenteel veranderd. Consumenten zien winkelen als een uitje en hebben dus andere verwachtingen bij een winkelbezoek. Ze ‘shoppen’ voor de beleving. Voor het winkelpersoneel is er een belangrijke rol weggelegd om die ervaring te creëren.

Oplossing

Modeteam vond de oplossing voor schaarste aan goed personeel in een ACT-assessment. Met deze 15-minuten durende test konden zij inschatten of kandidaten over de juiste competenties beschikken voor een baan in de mode. De ACT-assessment stelt Modeteam ook in staat om kandidaten te werven uit andere branches in de detailhandel. Door uit een grotere vijver te vissen, werd de aanwas van talent groter. Het enige dat Modeteam wil weten, is of kandidaten (onbewust) over voldoende kwaliteiten beschikken om echt succesvol te zijn in het modevak. De assessment blijkt een betrouwbaar middel om dat te peilen, want het uitzendbureau heeft veel medewerkers succesvol omgeschoold en uitgezonden. “Bij een score van meer dan 80% en voldoende interesse, kunnen wij hen omscholen en laten instromen in onze business”, aldus Ludo Tissingh.

Wanneer flexwerkers eenmaal worden geplaatst, legt Modeteam zich er op toe om de beste prestaties uit zijn mensen te halen. De sleutel daarvoor is om intensief contact te houden en doorlopend feedback te vragen. Open vragen, zoals: “Hoe ervaar je het werk bij [bedrijf]?” en “Zie je verbeterpunten bij [bedrijf]?” ‘Coachen’, zoals Tissingh het zelf noemt. Niet alleen modeteam zelf, maar ook de opdrachtgevers leren van die feedback. “Het pluspunt voor de professionals is dat zij merken dat zij worden gezien als iemand met expertise. Dankzij de coaching van Modeteam stralen zij zelfvertrouwen uit. Zij zijn niet de zoveelste uitzendkracht. Zij worden gerespecteerd in de bedrijven waar ze werken, want ze beschikken over vakkennis. Of dit nu voor een periode van twee dagen of voor drie maanden is, ze vertegenwoordigen Modeteam. Met name jonge medewerkers geeft dit een boost. Ze weten: deze ondernemer heeft mij hard nodig.”

Dankzij HelloFlex People kunnen wij met een gerust hart onze energie besteden aan het vinden, opleiden en coachen van modeprofessionals.

Natuurlijk moet je wel de mensen en middelen hebben om dit intensieve contact te kunnen onderhouden. Modeteam creëerde die ruimte door de backoffice werkzaamheden uit te besteden bij HelloFlex People. Ludo Tissingh: “Wij hebben onze backoffice sinds onze start in 2011 uitbesteed aan HelloFlex People. Dat bevalt ons goed. Het is voor ons heel geruststellend te weten dat op de achtergrond de verloning en de contractafhandeling goed is geregeld. Wij zien deze dienstverlening als een uitvoerend orgaan, dat zijn werk goed doet en ons ongelooflijk ontlast. Daardoor kunnen wij met een gerust hart onze energie besteden aan het vinden, opleiden en coachen van modeprofessionals.”

Resultaat

Modeteam groeit! Door de continue kwaliteit van de dienstverlening lenen inleners maar al te graag Modeteam professionals in. Inmiddels werkt het bedrijf met vier recruiters. Daarnaast neemt de bekendheid van Modeteam in de modewereld toe. “We zijn makkelijk te vinden, mensen praten over ons. Zo kunnen wij de volgende stap maken en onze dienstverlening uitbreiden naar het hele land”, zegt Tissingh ambitieus.