HelloFlex People

Emile Roemer: “De tijd is rijp voor fundamentele stappen”

Volgens Roemer is naast de huisvesting te kort ook de registratie van arbeidsmigranten een kwestie. “Van veel arbeidsmigranten weten we niet waar ze in Nederland wonen en werken. Dat is onacceptabel. We moeten kijken hoe we dat oplossen. Een herziening van de Wet basisregistratie personen, zoals de ABU voorstelt, is één van de mogelijkheden die we onderzoeken.” Ongewenste uitzendconstructies zouden volgens hem hard bestreden moet worden. “Die schijnconstructies hebben enkel en alleen als doel om premie- en loonkostenvoordelen te realiseren en de cao te ontduiken. Zo zijn er holdings waar verschillende uitzendbureautjes onder hangen. Arbeidsmigranten worden dan van het ene naar het andere bedrijf verplaatst om het laagste minimumloon te kunnen blijven betalen. Als we weten dat dat gebeurt, moeten we ervoor zorgen dat de pakkans groter wordt.”

Echter, om kwaadwillig een branche tegen te gaan, is een vereiste vermoed Roemer.

“Sinds de afschaffing van de vergunningplicht is het aantal uitzendorganisaties gegroeid van 4.500 naar meer dan 15.000. Iedereen kan morgen een uitzendbureau beginnen. Om het kaf van het koren te scheiden is er een vorm van regulering noodzakelijk. Denk aan maatregelen om eigenaren van louche bv’tjes hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Of het medeverantwoordelijk maken van de inlener in het geval van misstanden. Ik zeg daar wel bij: het is belangrijk dat het om maatregelen gaat die controleerbaar en handhaafbaar zijn”

Bron: ABU