Belangrijke stap naar verbeterde kwaliteit in de branche: certificering wordt verplicht

Uit de recente hoofdlijnenbrief van minister Van Gennip naar de Kamer blijkt dat het certificeringsstelsel twee doelen heeft: het beschermen van arbeidskrachten en het creëren van een eerlijk speelveld voor ondernemers in de uitzendbranche. De ABU ondersteunt deze doelstellingen volledig en ziet ook voordelen in het nieuwe stelsel. Het beloont namelijk kwaliteit, biedt meer mogelijkheden voor bonafide uitzenders en zorgt voor transparantie op de markt.

De ABU is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de hoofdlijnen van het certificeringsstelsel. Het kabinet heeft daarbij enkele voorstellen van de ABU overgenomen, zoals een waarborgsom en meer samenwerking tussen publieke en private partijen. Als een van de eerste partijen heeft de ABU zelf al voorgesteld om verplichte certificering in te voeren om de sector beter te reguleren. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat verplichte certificering alleen niet voldoende is.

Het wordt pas succesvol als het strikt wordt gehandhaafd en voorkomt dat partijen zonder certificaat zaken kunnen blijven doen. Dit vereist absoluut meer effectief toezicht van de overheid. Daarnaast moet het stelsel praktisch uitvoerbaar, beheersbaar en betaalbaar blijven. De ABU zal zich bij de verdere uitwerking richten op deze aspecten.

Naar verwachting zal volgende week een internetconsultatie starten over het conceptwetsvoorstel. De certificeringsplicht is gepland om in te gaan op 1 januari 2025.

 

Bron: FD