Per 1 januari 2019 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 74,58 per werkdag. Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

Voor de volledigheid vind je op deze pagina de tabel met:

  • Het wettelijk minimumloon voor een flexmedewerker van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband
  • Tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2019
  • Tabel wettelijk bruto minimumjeugdlonen BBL per 1 januari 2019
  • Huidige ABU-loontabel aan. (Bron: ABU)