Wet- en regelgeving

HomeWet- en regelgeving

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans, de brug tussen flex en vast De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vast en flex moet verkleinen; oftewel het moet zorgen voor een betere balans op...

Opvolgend werkgeverschap

Een opdrachtgever die een uitzendkracht in vaste dienst wil nemen, of een uitzendorganisatie die een uitzendkracht overneemt van een andere uitzendorganisatie. Het zijn situaties die geregeld voorkomen in de uitzendbranche – en ...

Wat is VCU certificering?

Met een VCA certificering kunnen bedrijven in de bouw en techniek aantonen dat zij voldoen aan de richtlijnen vanuit de VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). Uitzendkrachten die (tijdelijk) bij deze bedrijven...

Transitievergoeding

Wat is transitievergoeding? Wanneer een werknemer ontslagen wordt, dient hij of zij een transitievergoeding te krijgen. Deze transitievergoeding is bedoeld voor omscholing en/of cursussen om aantrekkelijker te worden voor de arbei...

Sectorverloning

Wat is sectorverloning? Het UWV brengt alle bedrijven in Nederland onder in een fiscale sector. In welke sector een bedrijf valt, wordt onder andere bepaald op basis van de beroepsgroep; zo zorgen ze ervoor dat ‘de vervuiler bet...

Privacywetgeving

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er het afgelopen jaar grote veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van privacyregels. De Wet Algemene Verordering Persoonsgegevens, die sinds 25 mei 2018 officieel van kracht is, he...

Oriëntatiedagen werkzoekenden

Vanaf 23 mei 2018 is het voor alle WW-gerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk om maximaal twee weken vrijblijvend mee te kijken bij een werkgever. Het doel van deze zogeheten ‘oriëntatiedagen’ is om sfeer te...

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geld...

Wettelijk minimumloon 2019 en ABU Loongebouw

Per 1 januari 2019 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 74,58...