Wet- en regelgeving

 • Privacywetgeving

  Waarom HelloFlex People? All-in backoffice service voor uitzendbureaus Transparante kostprijsberekening Inclusief backoffice software & online tools Veranderde privacywetgeving Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er het afgelopen jaar grote veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van privacyregels. De Wet Algemene Verordering Persoonsgegevens, die sinds 25 mei 2018 officieel van kracht is, heeft een

  read more
 • Oriëntatiedagen werkzoekenden 

  Vanaf 23 mei 2018 is het voor alle WW-gerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk om maximaal twee weken vrijblijvend mee te kijken bij een werkgever. Het doel van deze zogeheten ‘oriëntatiedagen’ is om sfeer te kunnen proeven in een bedrijf of mee te kunnen kijken bij het uitoefenen van een bepaalde functie. Wil

  read more
 • Algemene verordening gegevensbescherming

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat verandert er? De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacyrechten; meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

  read more
 • Wettelijk minimumloon 2019 en ABU Loongebouw

  Per 1 januari 2019 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 74

  read more

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed