Wet- en regelgeving

 • Opvolgend werkgeverschap

  Een opdrachtgever die een uitzendkracht in vaste dienst wil nemen, of een uitzendorganisatie die een uitzendkracht overneemt van een andere uitzendorganisatie. Het zijn situaties die geregeld voorkomen in de uitzendbranche – en ze vallen allebei onder de noemer ‘opvolgend werkgeverschap’.

  lees meer
 • Wat is VCU certificering?

  Met een VCA certificering kunnen bedrijven in de bouw en techniek aantonen dat zij voldoen aan de richtlijnen vanuit de VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers). Uitzendkrachten die (tijdelijk) bij deze bedrijven aan de slag gaan dienen ook een VCA certificaat te hebben. De uitzendorganisaties die deze uitzendkrachten leveren, dienen goed op de hoogte te zijn van de relevante wet- en regelgeving en moeten dit ook kunnen aantonen. Daarvoor is de VCU certificering in het leven geroepen.

  lees meer
 • Transitievergoeding

  Wat is transitievergoeding? Wanneer een werknemer ontslagen wordt, dient hij of zij een transitievergoeding te krijgen. Deze transitievergoeding is bedoeld voor omscholing en/of cursussen om aantrekkelijker te worden voor de arbeidsmarkt en zo de overstap naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. De transitievergoeding is van toepassing op zowel vaste en tijdelijke werknemers als op uitzendkrachten.

  lees meer
 • Sectorverloning

  Wat is sectorverloning? Het UWV brengt alle bedrijven in Nederland onder in een fiscale sector. In welke sector een bedrijf valt, wordt onder andere bepaald op basis van de beroepsgroep; zo zorgen ze ervoor dat ‘de vervuiler betaalt.’ Aan de hand van de risico’s voor de betreffende beroepsgroep, bepaalt de UWV de hoogte van de

  lees meer
 • Privacywetgeving

  Het zal je vast niet ontgaan zijn dat er het afgelopen jaar grote veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van privacyregels. De Wet Algemene Verordering Persoonsgegevens, die sinds 25 mei 2018 officieel van kracht is, heeft een grote impact op de werkwijze van organisaties, en dan met name op de manier waarop zij met persoonsgegevens

  lees meer
 • Oriëntatiedagen werkzoekenden 

  Vanaf 23 mei 2018 is het voor alle WW-gerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk om maximaal twee weken vrijblijvend mee te kijken bij een werkgever. Het doel van deze zogeheten ‘oriëntatiedagen’ is om sfeer te kunnen proeven in een bedrijf of mee te kunnen kijken bij het uitoefenen van een bepaalde functie. Wil

  lees meer
 • Algemene verordening gegevensbescherming

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat verandert er? De AVG zorgt onder meer voor: Versterking en uitbreiding van privacyrechten Meer verantwoordelijkheden voor organisaties

  lees meer
 • Wettelijk minimumloon 2019 en ABU Loongebouw

  Per 1 januari 2019 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 74

  lees meer

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed