Kennisbank

Wet- en regelgeving

 • Oriëntatiedagen werkzoekenden 

  Vanaf 23 mei 2018 is het voor alle WW-gerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk om maximaal twee weken vrijblijvend mee te kijken bij een werkgever. Het doel van deze zogeheten ‘oriëntatiedagen’ is om sfeer te kunnen proeven in een bedrijf of mee te kunnen kijken bij het uitoefenen van een bepaalde functie. Wil

  read more
 • Algemene verordening gegevensbescherming

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.   Wat verandert er? De AVG zorgt onder meer voor: versterking en uitbreiding van privacyrechten; meer verantwoordelijkheden voor

  read more
 • Wettelijk minimumloon 2019 en ABU Loongebouw

  Per 1 januari 2019 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn: € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week of, indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 74

  read more

Wij hanteren vaste betaaldagen. Check hier snel en eenvoudig wanneer jouw flexwerker verloond wordt.

Wij betalen het vakantiegeld jaarlijks op vaste momenten uit. Bekijk hier de weeknummers.

Als uitzendkracht spaar je een deel van je salaris voor vakantiedagen, kort verzuim en vakantiegeld.

CheckIn is een online tool waarmee je onder andere kandidaten kunt uitnodigen om in te schrijven.

Jouw organisatie is al klant bij ons en je wilt de gegevens laten wijzigen. Vul altijd je handelsnaam en adres in…

Jouw organisatie is al bekend bij HelloFlex People. Dit formulier gebruik je om wijzigingen door te geven…

Demos

Color Skin

Header Style

Nav Mode

Layout

Wide
Boxed